Cenník prekladov a tlmočenia        

Ceny prekladov závisia od viacerých faktorov, úlohu zohráva náročnosť textu, doba do akej má byť preklad vykonaný, formát súbory a Vaše ďalšie požiadavky. Cenovú ponuku sa vždy snažím vypracovať tak, aby s ňou bol zákazník spokojný, pričom základné ceny sú nasledovné                   

Úradné preklady a tlmočenie

Neúradné preklady

Začatá normostrana                                        19,92€ Z cudzieho jazyka do slovenského jazyka    10€
Zviazanie a overenie prekladu                       2,66€ Zo slovenského jazyka do cudzieho                12€
Tlmočenie                                                          20€/hod Príplatok za odborný text                                 +30%


*
Normostrana je štandardizovaná strana s počtom úderov 1800 na jednej strane vrátane medzier. 

               Cenník jazykových kurzov 

Táto cena sa môže zmeniť pri zmene počtu účastníkov na kurze a pri zmene dĺžky trvania. Pri neobjednaní balíka je cena za jednu samostatnú  hodinu ( 60 min )  15 €

Forma kurzu  Cena
Základný balík ( 50 hodín)  660 €
Rozšírený balík (150 hodín)  1150 €