Poradenské služby pri získavaní oprávnení na podnikanie v Rakúsku a v Nemecku ( príslušné ministerstvá, živnostenský úrad, daňový úrad), vybavovanie telefonátov spojených s touto činnosťou v spolupráci so zakladajúcou osobou. Spolu vybavíme všetky potrebné kroky k Vášmu zahraničnému podnikaniu.

Pripomienkovanie zmlúv uzatvorených podľa rakúskeho a nemeckého práva.

Vybavovanie rodinných prídavkov na deti pre osoby pracujúce v zahraničí. Táto činnosť je spojená s potrebnými telefonátmi s príslušnými úradmi ako aj následnými úradnými prekladmi potvrdení zo škôl a iných štátnych úradov.

Poradenstvo pri vyplácaní dovoleniek z rakúskej aj nemeckej dovolenkovej poklade (SOKABAU, BAUK)

Komunikácia s daňovými a finančnými úradmi za účelom získania príspevkov či pri potrebe vyplatenia a vrátenia daní.

Poskytovanie externej spolupráce v oblasti poradenstva pri zamestnávaní zahraničných pracovníkov spojenej s návštevami potrebných úradov ako aj pri uzatváraní spolupráce so zahraničnou spoločnosťou.

Administratívne úkony pre malých podnikateľov, komunikácia s úradmi a účtovníčkou. Už viac nemusíte behať po úradoch sami, my za Vás všetko vybavíme a Vy sa môžte venovať svojej práci.

Vybavovanie korešpondencie v cudzom jazyku spolu s telefonickými hovormi súvisiacimi s podnikaním alebo v rámci Vašich súkromných záležitostí.

Spracovanie administratívnych podkladov v rámci externej spolupráce spojenej s poradenskou činnosťou.