NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Koľko trvá vykonanie prekladu?

Doba na vykonanie prekladu je zákonom stanovená  na 3 pracovné dni, samozrejme doba závisí aj od aktuálneho vyťaženia a rozsahu prekladu. Preklad sa snažím vyhotoviť a odovzdať vždy čo najskôr.

Čo potrebujem preložiť k prihláseniu auta privezeného zo zahraničia ?

V súlade so zákonom je na prihlásenie vozidla privezeného zo zahraničia potrebné odovzdať úradné preklady oboch osvedčení o evidencii motorového vozidla spolu s kúpnou zmluvou. Táto požiadavka však závisí aj od oddelenia na ktorom sa motorové vozidlo prihlasuje.

Stačí mi na vykonanie prekladu odovzdať kópiu dokladu?

Na vykonanie prekladu je potrebné odovzdať originál dokumentu, ktorý ma byť preložený ( v prípade ak ide o výpis z registra trestov, výpis z ORSR, výpis zo ZRSR…), pokiaľ sú potrebné doklady potvrdenia o absolvovaním štúdia, rodné listy, sobášne listy odporúčam odovzdanie notársky overenej kópie, ktorá bude následne zviazaná s prekladom.

Je možné vyhotoviť kópiu prekladu?

Áno, v tom prípade neplatíte cenu ako pri vyhotovení celého prekladu, platíte len za vyhotovenia kópie. Cena v tomto prípade je 2,66€.

Aké dokumenty treba preložiť pri hľadaní práce v zahraničí?

Požiadavky na preložené dokumenty si stanovuje zamestnávateľ, v každom prípade sú požiadavky rozdielne. Najžiadanejšími dokumentami sú rodný list, výpis z registra trestov, doklady o ukončení štúdia, živnostenský a sobášny list.

Ako sa preklad objednáva?

Preklad je možné objednať osobne v sídle kancelárie alebo elektronicky prostredníctvom emailu. Vždy je potrebné uviesť kontaktné údaje ( meno, priezvisko, celú adresu, telefónne číslo ). V prípade objednávania prekladu elektronickou formou je potrebné uviezť v emaily informáciu o záväznej objednávke prekladu a tak isto pripojiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ sa preklad objednáva osobne, podpisuje sa záväzná objednávka.

Akou formou sa platí za preklad?

Za preklad je možné platiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet. Nie je možná platba platobnou kartou.

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *